ضرورت قوی و عمیق بودن آثار مرتبط با شهید سلیمانی

زهره یزدان پناه:

ضرورت قوی و عمیق بودن آثار مرتبط با شهید سلیمانی

نویسنده کشورمان گفت: باید دقت و نظارت شود تا از انتشار آثار سست و ضعیف درباره شهید سلیمانی جلوگیری و کارهای مرتبط با شهید عزیزمان به طور عمیق و قوی تولید شود .

زهره یزدان پناه نویسنده کتاب" اینجا سوریه است" با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: شهید سلیمانی به عنوان‌  شخصیتی جهانی و محبوب مطرح است.
وی ادامه داد: مردم سوریه، لبنان و  عراق، کشورمان را با انقلاب اسلامی، امام راحل، مقام معظم رهبری و در چند سال اخیر  حاج قاسم سلیمانی می شناسند.
این نویسنده کشورمان یادآور شد: باید دقت و نظارت شود تا از انتشار آثار سست و ضعیف درباره شهید سلیمانی جلوگیری و کارهای مرتبط با شهید عزیزمان به طور عمیق و قوی تولید شود.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو