حمایت مکتب حاج قاسم از توليد آثار فاخرهنری با موضوع سردار دل‌ها

مسعود نجابتی:

حمایت مکتب حاج قاسم از توليد آثار فاخرهنری با موضوع سردار دل‌ها

یک استاد هنر‌های تجسمی گفت: مکتب حاج قاسم باید نقش موثری در اطلاع‌رسانی، هدایت، حمایت و نظارت بر توليد آثار فاخر هنری در مورد شهید سلیمانی داشته باشد.

مسعود نجابتی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اظهارکرد: همه ما دغدغه معرفی شهید سلیمانی را داریم ولی این کارهنوز به‌صورت تمام و کمال انجام نگرفته است که دلیل آن باید ریشه‌یابی شود.
این استاد هنرهای تجسمی با بيان اينكه افراد توانمند بسیاری وجود دارند که بتوانند با شیوه‌های هنری برای معرفی وجوه شخصیت شهید سلیمانی قدم بردارند، گفت: مکتب حاج قاسم باید از افراد علاقه‌مند حمایت کند که البته همیشه حمایت‌ها جنبه مالی ندارد و می‌تواند با هدایت، تشویق وهم‌فکری نیز انجام بگیرد.
نجابتی خاطرنشان کرد: متولیان فرهنگی غالبا توجهی کمتربه هنرمندان دارند و کارهای شاخص در این راستا نیزبه شکل شایسته دیده نمی‌شود که باید این رویه اصلاح شود.
این استاد هنرهای تجسمی تصریح کرد: حوزه هنرهای تجسمی با رسانه پیوند خورده که افراد توانمند زیادی در این بخش مایل هستند کار و فعالیت کنند ولی حتی نمی‌دانند از کجا شروع کنند.
وی ارائه محتوای لازم به این‌ افراد و هدایت توسط مکتب حاج قاسم را الزامی برشمرد و گفت: مکتب حاج قاسم باید نقش موثری در اطلاع‌رسانی، هدایت، حمایت و نظارت برای توليد آثار فاخر هنری با موضوع شهید سلیمانی داشته باشد.
نجابتی با بیان اينكه فراخوان دریافت ایده‌های مختلف در حوزه هنرهای تجسمی بسیار مهم است، این اقدام را موجب جذب افراد توانمند و جمع‌آوری آثار فاخر دانست.
این استاد هنرهای تجسمی با پیشنهاد برای دست یافتن به سازوکار دائر شدن یک دبیرخانه ، یادآور شد: در واقع جمع‌آوری طرح وایده و ارائه محتوای مناسب، ۲ شکل کار است.
وی در مورد بخش هنرهای تجسمی ویژه گروه سنی کودکان، متذکر شد: ساخت بازی‌های مناسب از جمله اقدامات این بخش می‌تواند باشد که برای بازهای کودکانه نیز باید مشارکت مردمی وجود داشته باشد.
این استاد هنرهای تجسمی خاطرنشان کرد: رویکرد مکتب حاج قاسم نباید در بخش‌های مختلف منحصر به فضای نخبگانی شود، بلکه ظرفیت عمومی و مشارکت مردمی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو