پیشنهاد نویسنده آورتین برای تولید پویانمایی درباره این کتاب

پیشنهاد نویسنده آورتین برای تولید پویانمایی درباره این کتاب

نویسنده کتاب آورتین گفت: برای نوشتن کتاب آورتین تحقیقات زیادی انجام دادم و طی چند روز حضور در استان کرمان و صحبت با افراد مختلف، زندگی حاج قاسم را در ۳ مقطع بررسی کردم.

بهزاد دانشگر با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: برای نوشتن کتاب آورتین تحقیقات زیادی انجام دادم و طی چند روز حضور در استان کرمان و صحبت با افراد مختلف، زندگی  حاج قاسم را در ۳ مقطع بررسی کردم.
دانشگر به زندگی شهید سلیمانی در ۳ مقطع دوران دفاع مقدس، سپاه قدس و جبهه مقاومت اشاره کرد و افزود:  بیشتر خاطرات بیان شده درباره شهید سلیمانی، پیرامون دفاع مقدس و سپاه قدس بود.
وی ادامه داد: اما خاطرات منطقه جنوب شرق کشور با دوران دفاع مقدس متفاوت و به گونه دیگری بود. اگر شهید سلیمانی جلوی اشرارمنطقه را نمی‌گرفت شاید وضعیت به گونه دیگری رقم می خورد.
دانشگر گفت: زمانی که کتاب آورتین با موضوع مجاهدتهای حاج قاسم در جنوب شرق کشور را نوشتم احساس کردم این کتاب دیده نشد و پیشنهادم به انتشارات مکتب حاج قاسم این بوده که کار را به شکل انیمیشن تولید کنند و من حاضرم فیلمنامه آن را بنویسم  و به نظر میرسد این کار در کشورهای منطقه مورد استقبال خواهد گرفت.
وی با بیان اينکه  کتاب آورتین قابلیت ترجمه برای نوجوانان منطقه را دارد، یادآورشد: باید خرده روایتهای مردم منطقه را درباره شهید سلیمانی جمع‌آوری کنیم تا چهره بین‌الملی شهید سلیمانی بیشتر دیده شود.
دانشگر با بیان اينکه برای مخاطبین نوجوان و جوان شهید سلیمانی پیشنهادات خوبی دارم، خاطر نشان کرد: امیدوارم با همکاری انتشارات مکتب حاج قاسم برنامه ها را به خوبی پیش ببریم .

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو