ولایت‌مداری و مردم‌داری از مهمترین ویژگی‌های شهید سلیمانی است

محمد علی زلفی گل:

ولایت‌مداری و مردم‌داری از مهمترین ویژگی‌های شهید سلیمانی است

وزیرعلوم با اشاره به ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ولایت‌مداری و مردم‌داری از مهمترین ویژگی‌های شهید سلیمانی است.

محمد علی زلفی گل با حضوردرغرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: شهید سلیمانی یکی از شهدای نامدار ایران اسلامی است که ویژگیهای منحصر به فردی دارد.
وی با بیان اينکه ولایت‌مداری و مردمداری از مهمترین ویژگیهای شهید سلیمانی است، افزود: همه جناحهای سیاسی شهید سلیمانی را دوست دارند و تشییع پیکر مطهر حاج قاسم جزو موارد منحصر به فرد بود.
زلفی گل با بیان اینکه بیش از ۳۵ میلیون ایرانی در مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی حضور پیدا کردند،  افزود: شهید سلیمانی یک سرمایه ملی ایران اسلامی است و نام و یاد این شهید همیشه در دلها می درخشد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو