آمادگی کامل مجلس برای کمک به ترویج مکتب شهید سلیمانی

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد؛

آمادگی کامل مجلس برای کمک به ترویج مکتب شهید سلیمانی

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی برای کمک به ترویج مکتب شهید سلیمانی خبر داد.

زهره الهیان با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی برای کمک به ترویج مکتب شهید سلیمانی خبر داد.
رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ترویج منش و آرمان‌های شهید سلیمانی را وظیفه همگانی، به‌ویژه قوه مقننه دانست.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو