لزوم دوراندیشی در مورد آثار مربوط به شهید سلیمانی

محمدمهدی همت:

لزوم دوراندیشی در مورد آثار مربوط به شهید سلیمانی

فرزند شهید حاج محمد ابراهیم همت گفت: باید در مورد آثار مربوط به زندگی و شخصیت شهید سلیمانی دوراندیشی داشته باشیم.

محمدمهدی همت با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در سی و سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: یکی از نکات مهم در مورد شهید سلیمانی، تبیین درست در آثار منتشر شده است.
وی با بیان اينکه در مورد شهید همت نیز تحریف‌هایی توسط برخی نويسندگان صورت گرفته، گفت: باید در مورد آثار مربوط به زندگی و شخصیت شهید سلیمانی دوراندیشی داشته باشیم.
فرزند شهید سردار حاج محمدابراهیم همت تصریح کرد: مکتب حاج قاسم پتانسیل برای ترویج شخصیت شهید سلیمانی را دراختیار دارد و باید تمام ظرفیت‌های موجود را در این راستا به‌کار ببندد.
وی با اشاره به ارتباط قلبی و قبلی خود با شهید سلیمانی، تصریح کرد: حاج قاسم برای فرزندان شهدا یک معنی دیگر دارد و در واقع شهید سلیمانی جلوه تمام شهدا است.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو