آزادی قدس شریف از دغدغه‌های اصلی حاج قاسم بود

ناصر ابوشریف:

آزادی قدس شریف از دغدغه‌های اصلی حاج قاسم بود

نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران گفت: شهید سلیمانی سمبل یک مسلمان و سرباز واقعی ولایت فقیه بود.

ناصر ابوشریف با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم با بیان اينکه شهید سلیمانی سمبل یک مسلمان و سرباز واقعی ولایت فقیه بود،  اظهار کرد: شهید سلیمانی برای وظیفه الهی تلاش می کرد و " آزادسازی قدس شریف"  از دغدغه‌های اصلی حاج قاسم بود.
وی به کتاب زندگی‌نامه شهیدحاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و افزود: شهید سلیمانی محبوبیت زیادی داشت و سمبل انسانی مومن بود که در مسیر الهی حرکت می کند و به وظایف خود عمل می کرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو