شهید سلیمانی  الگوی جوانان یمنی در مبارزه با استکبار

ایمن محمد حسن:

شهید سلیمانی  الگوی جوانان یمنی در مبارزه با استکبار

عضو اتحادیه دانشجویان یمنی گفت: شهید سلیمانی  الگوی جوانان یمنی در مبارزه با استکبار است.

ایمن محمدحسن با حضور درغرفه انتشارات مکتب حاج قاسم با اشاره به علاقه بیش از حد مردم یمن به شهید حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت ترجمه کتاب‌های شهید سلیمانی برای مخاطبین یمنی تاکید کرد.
وی شهید سلیمانی  را الگوی جوانان یمنی در مبارزه با استکبار و دشمنان دانست.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو