جهان اسلام به الگویی همچون شهید سلیمانی نیاز دارد

حسین حسینی :

جهان اسلام به الگویی همچون شهید سلیمانی نیاز دارد

مسئول غرفه موسسه اعلام الهدی الاسلامیه گفت: جهان اسلام به الگویی همچون شهید سلیمانی نیاز دارد.

حسین حسینی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: موسسه اعلام الهدای الاسلامیه یک موسسه مرکزی است که ۱۵ زیرمجموعه دارد و برای اجرای برنامه‌های مشترک و هر گونه همکاری با مکتب حاج قاسم آمادگی دارد
وی با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی نقش پررنگی در دفاع از مردم مسلمان منطقه داشته و جهان اسلام به الگویی همچون حاج قاسم نیاز دارد، افزود: شهید سلیمانی بین مردم شیعه و سنی در  کشورهای منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش اساسی  برای ایجاد همبستگی در بین ملت‌های مسلمان ایفا می کند.
وی با اشاره به اینکه حاج قاسم در بحرین چهره‌ای شناخته شده است، متذکر شد: شهید سلیمانی برای مردم بحرین نیز الگوی بزرگی هستند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو