۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۱. آن‌سوی نگاه

حق دارد. گاهی اینقدر فکر و خیال از ذهن میگذرد که سر له می شود. روی تن سنگینی میکند. مجبوری دست را ستون کنی بگذاری زیر چانه که توی جمع کسی نفهمد دل و هوشت کجاست... بارها همینجوری دست را ستون می کرد و گوشه چشمهایش تنگ میشد و هیچکس نمی‌دانست دارد به طراحی عملیاتی تازه فکر میکند یا اینکه برای دختر شهید که همین روزها تولدش است کادو چی بخرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو