گزارش تصویری از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در حاشیه راهپیمایی روز قدس

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو