۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۲. فرمانده مجاهدان بدون مرز

خاصیت خورشید همین است. آرام و تابنده و گرم می‌تابد و نور می‌پاشد و ستاره‌ها دورش حلقه زده اند و در جنب و جوشند. ستاره‌ها همه چیزشان را از خورشید دارند.


 

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو