در نشست بایسته‌های پژوهش در زندگی و زمانه شهید سلیمانی مورد تاکید قرار گرفت؛

از لزوم نشر آثار فاخر در مورد شهید سلیمانی و مستندنگاری جامع زندگی سردار دل‌ها

نشست اول از سلسله نشست‌های انتشارات مکتب حاج قاسم با عنوان" بایسته‌های پژوهش در زندگی و زمانه شهید سلیمانی" با حضور میهمانانی از جمله گلعلی بابایی، محسن پرویز، جواد کلاته‌عربی و پژوهشگران، نويسندگان و علاقه‌مندان برگزار شد.

گلعلی بابایی در این نشست اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تعبیر مهمی در مورد حاج قاسم داشتند که حاج قاسم یک مکتب بود.
وی با تاکید بر اینکه پژوهش در مورد حاج قاسم باید به شکوه و ستوده باشد، گفت: این مسئله وجود دارد که کتاب قابل توجهی در مورد حاج قاسم نداریم، گرچه اقداماتی تاکنون انجام گرفته است ولی کفایت نمی کند.
بابایی کمبود منابع لازم در مورد حاج قاسم و کم بودن راویان را از جمله مشکلات پیش روی برشمرد و افزود: در برخی مراکز هنوز در مورد مباحث مربوط به جنگ سخت‌گیری می‌شود و باید ابعاد شخصیتی حاج قاسم بیشتر مورد توجه عموم مردم  قرار بگیرد.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: پرداختن به زندگی حاج قاسم ( در حوزه پژوهش و تالیف) خیلی دل محکمی می‌خواهد.

 مردم داری بخش مهمی از هندسه فکری شهید سلیمانی است

جواد کلاته در این نشست عنوان کرد: یک نگاه اقتصادی و بازاری و یک نگاه دیگر مبتنی بر تولید محتوای فاخر در حوزه نشر در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی داریم.
کلاته با بیان اینکه نگاه صرفا تکلیف گرایانه در این حوزه  وجود نداشته باشد، چون هر چند ناقص  و کوتاه وظیفه می‌دانند قلم بزنند و چیزی بنویسند.
وی با اشاره به اینکه حاج قاسم فراگیرترین شخصیتی است که همه طیف‌های فکری به او ارادت دارند، افزود: کمتر کشوری چنین سرمایه عظیمی دارد.
وی تاثیرگذاری شهادت حاج قاسم را مورد یادآوری قرار داد و متذکر شد: مواجهه برخی در حوزه نشر با شخصیت و زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی منفعت طلبانه یا تکلیف گرایانه بوده است.با وجود چند صد کتاب منتشر شده (تاکنون)، هنوز حاج قاسم که رابطه عمیقی با ملت ایران دارد را نمی‌توانیم (از طریق کتاب‌ها) بشناسیم.
وی بهترین آثار موجود در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی را صرفاً دلی و احساسی گونه دانست و گفت: سازمان‌هایی که می‌توانستند در این زمینه گام‌های خوبی بردارند، کارنامه ضعیفی دارند.
کلاته تصریح کرد: در کنار انبوه کارهای  منتشر شده، آثاری همچون "حاج قاسمی که می‌شناسیم" و "از چیزی نمی ترسیدم "قابل مطالعه است.
وی با بیان اینکه برش‌هایی از زندگی حاج قاسم وجود دارد که می توان  مجموعه‌ای کتاب در حوزه مستندنگاری با کمک همرزمان وی تهیه کرد،  فرماندهان هم‌رزم شهید حاج قاسم سلیمانی  هنوز به‌دلیل برخی ملاحظات، روایت‌های خود را بیان نکردند.
وی تصريح کرد: یک زندگی‌نامه مستند  و جامع در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی نیاز داریم تا در حوزه نشر، فیلم و سایر موارد مورد استفاده قرار بگیرد.
کلاته هندسه تفکر شهید حاج قاسم سلیمانی را ‌در کنار مردم‌داری توصیف کرد و گفت: نباید روایت کاریکاتوری از آن ارائه بدهیم و اگر هندسه تفکر ایشان به‌درستی دیده نشود، آسیب زننده است.
وی  با اشاره به وجود برخی محدودیتها در روایت شخصیت شهید سلیمانی به دلیل وجوه نظامی و امنیتی گفت: مردم برای دریافت معارف حاج قاسم عطش دارند.

 آثار فاخر در مورد شهید سلیمانی چاپ شود

دکتر محسن پرویز در این نشست اظهار کرد: جامعه چگونه پرورش دادن شهید حاج قاسم سلیمانی که با کمترین امکانات در کودکی رشد یافته است را دنبال می کند.
وی معرفی تلاش‌های شهید حاج قاسم سلیمانی را برای مردم مهم بیان کرد و گفت: خاطرات موجود در مورد حاج قاسم باید به کامل و جامع جمع‌آوری شود.
دکتر پرویز با تاکید بر اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی کار را برای رضای خدا انجام می داد و دنبال عرضه مادی خویش نبوده است، افزود: تفکر حاج  قاسم باید ترویج پیدا کند.
وی معرفی زمینه‌های پرورشی و تربیتی شهید حاج قاسم سلیمانی برای جامعه الزامی برشمرد و گفت: برای معرفی کامل حاج قاسم به افراد جامعه، باید برنامه‌ریزی گام به گام داشته باشیم.
دکتر پرویز تالیف کتاب در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی را نیازمند هم‌فکری و همراهی نويسندگان و پژوهشگران این عرصه با در اختیار قرار دادن ابزار لازم  را مورد تاکید قرار داد.
وی ورود برخی افراد با نگاه اقتصادی به چاپ آثار در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: لازم است آثار فاخری در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی چاپ و در اختیار مردم قرار داده شود.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو