۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۴. بر بال خاکریز

روحت را که عمق بدهی، دیگر برایت فرقی ندارد توی لابی برجی در بالاشهر قدم میزنی یا روی خاکریز در یک گوشه‌ی شکوری جنگ‌زده. دلت که آسمانی باشد، گلوله‌ها را فراری می‌دهد. سروی می‌شوی روییده بر یال خاکریزی زخمی... شیر قبل از حمله، صیدش را تماشا میکند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو