۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۵. پدر مهربان

همیشه برای بچه‌های شهدا وقت داشت. کافی بود وقتی گیر بیاورد و سریع برود پیششان. آن روز هم جلسه داشت بچه‌های شهدا دوره‌اش کردند. عکس میخواستند، تک‌تک شان را نشاند روی پایش و کلی هم بهشان فیگور گرفتن یاد داد که توی عکس‌ها خوب بیافتند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو