۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۶. سرباز فرمانده

قانون و عقل می گوید مراسم رسمی است. مثل بقیه احترام نظامی بگذار به سرت با سر انگشتهایت اشاره کن که یعنی سرم فدای کشورم... دل و عشق می گوید اما دست بر قلبت بگذار... دل امامت را قرص کن... اشاره کن که کجا زندگی می کند: وأنت حلٌّ بهذا البلد...

 

 

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو