۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۱۱. دیده‌بان

وقتی می‌آمد لب خاکریز و زل میزد به جبهه روبرو کسی نمی‌دانست چه اتفاقی قرار است بیافتد. اما وقتی به شهید پورجعفری می‌گفت: حسین دوربینت، رو بده... یعنی کار حساس بود. دوربین میگرفت و در سکوت زل میزد به گله‌ی کفتارها که ببیند فراری دادنشان حمله می‌خواهد یا نه؟ فقط غرشی تار و مارشان میکند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو