گزارش تصویری گرامیداشت یاد سردار دل‌ها در اجتماع عظیم ”سلام فرمانده” در ورزشگاه آزادی

گزارش تصویری گرامیداشت یاد سردار دل‌ها در اجتماع عظیم ”سلام فرمانده” در ورزشگاه آزادی

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو