۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۱۶. پدر

چه لقمه ای داشته پیرمرد... چه نانی توی سفره گذاشته که حاصلش شده ابرمردی برای همیشه ی تاریخ... پست
و مقام و مشغله هیچ وقت نگذاشت به او سر نزند... فراموشش نکرد و همیشه در نظر بود...

چه لقمه‌ای داشته پیرمرد... چه نانی توی سفره گذاشته که حاصلش شده ابرمردی برای همیشه ی تاریخ... پست و مقام و مشغله هیچ وقت نگذاشت به او سر نزند... فراموشش نکرد و همیشه در نظر بود...

 

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو