۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۱۷. مادر

خدا میداند وقتی پیرزنهای سوری و لبنانی و عراقی که آواره بودند را می‌دیده، یاد روستای خودشان افتاده در قنات ملک... خدا میداند وسط عملیات چقدر دلش برای بوی دستهای مادرش تنگ شده... تو فکر کن چه بطن و باوری داشته این پیرزن سادهی کوهستان نشین که از دامنش مردی بالیدن گرفته که کابوس همه‌ی طاغوتهای جهان است...

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو