۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۱۸. نشان لیاقت

بعد از جنگ بال‌هایش هرچند زخمی اما قوی‌تر شده بودند. پدر صدایش کرد. تشویقش کرد و نشان لیاقت بر سینه‌اش چسباند. باید افق پروازهایش را عوض می‌کرد. قدس هدف بود و باید راه رسیدن را می‌گشود. حالا فقط یک نشان و درجه روی شانه‌اش نبود. یک مسئولیت سنگین روی شانه‌اش بود. فصلی تازه آغاز شده بود.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو