۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۱۹. نوه حاج احمد

مهم نبود توی مراسم رسمی باشد یا مهمانی یا دورهمی خانوادگی. هرجا میدیدیش باید میدوید و بغلش می کرد و از سر و کولش بالا می رفت. حاج قاسم هم برایش کم نمی‌گذاشت و پابه پایش می آمد. شوخی نبود رفیقش از آسمان شاهد بازیشان بود. نوه حاج احمد کاظمی عاشقش بود.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو