۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۲۰. أشداء علی الکفار

چندباری توفیق داشت از حاج قاسم عکاسی کرده بود و هر بار می پرسیدم چه حسی دارد می گفت: چشمهایش لاکردار چشمهایش... وقتی میگفتم چطور: میگفت وقتی لبخند می زند دلت را شیرینی لبخندش آب می‌کند و وقتی خشم دارد و جدی است یا با چشم اشاره می کند که عکس نگیر، چشمت پشت ويزور دوربین داغ می شود و زهره‌ات می‌ترکد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو