۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۲۱. سرباز مکتب حسین(ع)

لباس و درجه و پست و مقام مهم نیست، تمام ستاره‌های جهان هم که روی شانه‌ات باشند و گرداننده‌ی بزرگترین جریان مقاومت باشی و دشمن از اسمت هراس داشته باشد، به اسم حسین که میرسی شانه‌هایت می‌افتد. سرت پایین می‌آید و دستت به نشانه عرض سلام تا می‌شود روی سینه‌ات و سرت پایین می‌افتد. حسین مکتبش اینطور است. کوچک کنی خودت را بزرگ میشوی.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو