۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۲۲. بوسه پدر

مشکی پوشیده‌اند. احتمالاً بعد از روضه است. بعد از روضه بلند شده زل زدند توی چشم‌های هم، رهبرش بغلش کرده و دارد توی بغلش اشک می ریزد... اشک روضه دل آدم را سبک می‌کند. چه بوسه‌ی پدرانه‌ای زهی سعادت.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو