۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۲۳. در میان امواج مردم

مثل موسی علیه السلام با این تفاوت که به نیل نزده‌ای که تو خود عنان نیل به کف داری. ساده و بی‌تکلف چونان چوپانان عزیز کرده‌ی خدا... چونان محمد و موسی و عیسی صلوات‌الله‌عليهم... در میان خلقی... در میان امواج نیلی که ناخدای آنی به راه افتاده‌ای... با همین نگاه و صلابت با همین چشمها به مصاف با فرعون رفته‌ای ...در این عکس اسرائیل تنها نامی بر کاغذ پاره‌ای بی‌سرنوشت است که امواج به بازیاش گرفته‌اند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو