۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۲۴. دیدار

جنس رفاقت که خدایی باشد می‌شود همین عکس. هردو لبخند می‌زنند. هردو لبریز از شعفند از دیدار و تماشا... هر دو یک دست بر سینه دارند و بر دستی دیگر زخمی از سال‌های باروت و حماسه. چقدر میزبان متواضعانه و صمیمی تا دم در به استقبال آمده و چه باحیا و خاشعانه میهمان ادب کرده و منتظر مانده تا صاحب بیت برسد. مردان خدا همه چیزشان رنگ و بوی خدا دارد...

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو