۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۲۵. لبخند پیروزی

یک جهان حرف توی این عکس است. خانه هرکدامشان باشد سادگی حیرت آوری دارد. از زیلوی زیر پاشان بگیر تا قفسه‌های کتابخانه‌ای که توی دورترین شهرها دیگر پیدا نمی‌شود. سه مرد قوی جهان توی این قابند. نمی‌شود چیزی نوشت. به لبخندها نگاه کنید لذت ببرید. گاهی فقط باید سکوت کرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو