۵۰ عکس ویژه از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

۲۶. دریای محبت

دو پاره نور در قابی سياه... سیاهی‌ای که دلچرکینت نمی‌کند. سیاهی‌ای که برای عزای جد غريب رهبر انقلاب است. احتمالاً تازه نشسته کنار رهبر و فوری خم شده که دست ببوسد، دلتنگی و محبت گاهی دل را از قاعده خارج می‌کند. آنقدر که وقتی سردار سپاهت دستت را می‌بوسد جلوی دوربین‌ها خم میشوی و بالای پیشانی‌اش را می‌بوسی.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو