ای کشته دور از وطن...

رهبر انقلاب در دیدار مصطفی الکاظمی در واکنش به ترور سردار سلیمانی در عراق:
آمریکایی‌ها میهمان شما را در خانه شما کشتند و صریحاً به این جنایت اعتراف کردند؛ که این موضوع کوچکی نیست.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو