حاج قاسم سلیمانی:

لوح | داروی درد من شهادت است

انتشار دست‌نوشته به مناسبت #روز_شهید

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو