نیروی قدس، عامل تحقّق سیاست عزّتمند جمهوری اسلامی در منطقه

انصافاً نیروی قدس بزرگ‌ترین عامل مؤثّر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه‌ی غرب آسیا است؛ نیروی قدس در منطقه‌ی غرب آسیا یک سیاست مستقلّ جمهوری اسلامی را و سیاست عزّت‌مدار جمهوری اسلامی را تحقّق بخشیده.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو