ویژه؛

تصویری منتشرنشده‌ از شهید حاج قاسم سلیمانی پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶