دیوارنگاره | جنگ سی و سه روزه استراژی بن‌گوریون اسرائیل را تغییر داد!

ديوارنگاره‌ی بنياد مکتب حاج قاسم در بیروت با طرحی به مناسبت ایام جنگ ۳۳ روزه با رژیم صهیونیستی آغاز به کار کرد.

تحلیل شهید حاج قاسم سلیمانی درباره یکی از آثار پیروزی مقاومت در جنگ۳۳روزه: من عرض می‌کنم بعد از جنگ ۳۳روزه، راهبرد رژیم صهیونیستی، از استراتژی بن‌گوریون در جنگ پیش‌دستانه و هجومی، به استراتژی دفاعی تبدیل شد... این اثر جنگ ۳۳روزه است.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو