ویژه ایام زیارت اربعین حسینی

نحنُ أمّة حُسينيّة

طرح ویژه ایام اربعین حسینی با عنوان «ما ملت امام حسینیم» بر اساس جمله ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی

شرکت در فراخوان کنگره ملی شعر سردار سربداران