ویژه ایام زیارت اربعین حسینی

نحنُ أمّة حُسينيّة

طرح ویژه ایام اربعین حسینی با عنوان «ما ملت امام حسینیم» بر اساس جمله ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی