ویژه فرارسیدن عید نوروز

امسال قول می‌دهیم

شهید حاج قاسم سلیمانی: بگوییم خدایا ما می خواهیم یک تصمیم جدید بگیریم، آن تصمیم جدید هدیه به آخرت خودمان باشد. بگوییم، خدایا در این سال در پایان این سال تو مرا بیامرز و من قول می دهم که دروغ نگویم ولو اینکه این دروغ به ضرر من باشد.شما مطمئن باشید از این تصمیم جز خیر نخواهید دید، خیر مطلق است.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو