به مناسبت سالگرد حضور حاج قاسم در جریان سیل در خوزستان

ما مدیون هستیم به این مردم...

پاسداشتِ حماسه‌ی مردمیِ مقابله با سیل و حضور تاریخی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در خوزستان در فروردین ماه ۱۳۹۸

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو