به مناسبت شب‌های قدر

مرا در فراق خود بسوزان و بمیران!

چگونه ممکن [است] کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران...
بخشی از وصیت‌نامه الهی سیاسی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
انتشار به‌مناسبت شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو