گزارش غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در ویژه‌نامه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

گزارشی کوتاه از غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در ویژه‌نامه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

 

 

 

 

 

 

 

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو