به مناسبت بدرقه پیکر مطهر شهیدان مدافع حرم؛

آیین بدرقه ...

آیین بدرقه پیکر مطهر شهیدان مدافع حرم شهید عبدالله اسکندری، شهید رحیم کابلی، شهید مصطفی تاش موسی، شهید عباس آسیمه و شهید محمد امین کریمیان
پنجشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۸، میدان امام حسین(ع) تهران

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو