«وعده صادق (3)»

بنیاد مکتب حاج‌قاسم به‌مناسبت ایام سالگرد جنگ ۳۳ روزه مجموعه مستند موشن «وعده صادق (3)» را منتشر کرد.

«وعده صادق (2)»

بنیاد مکتب حاج‌قاسم به‌مناسبت ایام سالگرد جنگ ۳۳ روزه مجموعه مستند موشن «وعده صادق (2)» را منتشر کرد.

«وعده صادق (1)»

بنیاد مکتب حاج‌قاسم به‌مناسبت ایام سالگرد جنگ ۳۳ روزه مجموعه مستند موشن «وعده صادق (1)» را منتشر کرد.

«پیروزی بزرگ»

بنیاد مکتب حاج‌قاسم به‌مناسبت ایام سالگرد جنگ ۳۳ روزه موشن گرافیک «پیروزی بزرگ» را منتشر کرد.

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا