هنوز هم میانه‌ی نخلستان‌های زخمیِ کرانه‌ی اروند، صدای حبیب‌حبیب گفتنِ بیسیم‌چی‌های لشکر ثارالله به گوش می‌رسد.


نخلستان غرقاب بود که رسید. اهالی، خرد و سالخورده، در حاشیه‌ی روستا سیل‌بند می‌بستند. آب موج‌موج خیز می‌‌گرفت و روستا را طواف می‌کرد. خرمن‌ها تا کمرکش غوطه‌ می‌خوردند. بیم و اندوه از چشم‌ها سرریز بود. مردم با هول و خشم گونی‌ها را از خاک پر می کردند.


آن مرد در باران آمد، نخلستان غرقاب بود که از فراسوی مرزها رسید. با عزم رزم و آماده‌ی مدد، این‌بار به ستیزه‌ی سیل، این‌بار رویاروی آب. حبیب سرزمین جنوب، این‌بار بی‌لشکر برگشت. از بالگرد فرود آمد، بیل برداشت و دستادستِ مردم سیل‌بند ساخت. او مرد روزهای سخت جنوب بود؛ مرد میدان‌‌. مردم به پیشوازش رفتند و دوباره حبیب نامیدندش...

به مناسبت سالگرد حضور تاریخی سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی در بحران سیل خوزستان، پویش #حبیب_نخلستان آغاز شد.

در آستانه‌ی دومین سالگرد حضور تاریخی سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی در بحران سیل خوزستان ، بنیاد حفظ و نشر آثار شهید حاج قاسم سلیمانی از عموم کاربران دعوت میکند با انتشار فیلم، عکس، پوستر و دستنوشته های خود پیرامون این حضور جریان ساز و ماندگار، در این پویش مشارکت کنند.