اشداء علی الکفار

اشداء علی الکفار

شهید سلیمانی: اگر بعضی از کارها با دیپلماسی قابل حل بود، هیچ کس مصلحتر از امیرالمؤمنین(ع) نبوده، هیچ‌کس مصلحتر از امام حسین(ع) نبوده است.

پایگاه اطلاع رسانی Soleimany.ir بر اساس این بخش از سخنرانی شهید سلیمانی، نماهنگ «اشداء علی الکفار» را منتشر می‌کند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو