داعش؛ شجره خبیثه

داعش؛ شجره خبیثه

شهید سلیمانی: اگر مقابل داعش ایستادگی صورت نمیگرفت، خدا میداند چه نوامیسی مورد اهانت قرار میگرفت...

پایگاه اطلاع رسانی Soleimany.ir بر اساس این بخش از سخنرانی شهید سلیمانی، نماهنگ «داعش؛ شجره خبیثه|» را منتشر می‌کند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو