سردار دلها

نماهنگی برای قهرمانان ایرانی پارالمپیک توکیو

نماهنگی برای قهرمانان ایرانی پارالمپیک توکیو

کاروان ایران با نام و تصویر سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در مسابقات پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ حاضر شده است.