رهبر معظم انقلاب:

شهید سلیمانی قوی‌ترین فرمانده‌ مبارزه با تروریسم بود

شهید سلیمانی قوی‌ترین فرمانده‌ مبارزه با تروریسم بود

مقام معظم رهبری:کدام فرمانده دیگر قدرت داشت میتوانست کارهایی را که او (شهید سلیمانی) انجام داد انجام بدهد؟ به یک منطقه‌ای که در محاصره‌ی ۳۶۰ درجه‌ای دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه میشود، در محاصره‌ی کامل دشمن جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست‌تنها هستند، فرمانده‌‌ای ندارند، چشمشان که به حاج قاسم سلیمانی می‌افتد، جان پیدا میکنند، روحیه پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند، محاصره را از بین میبرند و دشمن را متواری میکنند و فراری میکنند؛ چه کسی میتواند این کارها را انجام بدهد؟ فرمانده ضدّ تروریسم در کلّ منطقه قوی‌ترین و سرشناس‌ترین فرمانده، را ترور کردند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو