موشن کمیک |

داعش فقط از این مرد می‌ترسید

داعش فقط از این مرد می‌ترسید

بارزانی می‌گوید: یک فرمانده داعش را اسیر کردیم و از او پرسیدیم چگونه شد شما که درحال فتح اربیل بودید به یکباره عقب نشستید.این اسیر داعشی به ما گفت نفـوذی‌های ما دراربیل به ما خبـر دادنـد، قاسم سلیمانی دراربیل است؛ لذا روحیه افراد ما به هم ریخت وعقب نشس

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو