انتشار نخستین بار

توصیه شهید سلیمانی به مطالعه کتاب‌هایی که درباره‌ی حکومت چهارساله امیرالمومنین علیه‌السلام نوشته شده است

توصیه شهید سلیمانی به مطالعه کتاب‌هایی که درباره‌ی حکومت چهارساله امیرالمومنین علیه‌السلام نوشته شده است

حاج قاسم: کتاب «کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی» [نوشته آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی] را مطالعه کنید.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو