موسس داعش کیست؟

موسس داعش کیست؟

بیانات شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی درباره عوامل پیدایش داعش

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو