سردار سلیمانی: من دست‌بوس بچه‌های آبادان هستم...

سردار سلیمانی: من دست‌بوس بچه‌های آبادان هستم...

روایت عکاسی که جمله معروف حاج قاسم درباره بچه‌های آبادان را ضبط کرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو